Menu back

Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Kontakt i obsługa

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Znajdź agenta

Umów spotkanie z agentem

Znajdź placówkę Allianz

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę: samochód

Oblicz składkę: mieszkanie/dom

Oblicz składkę: podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Assistance i zgłoszenie szkody

Obsługa Twoich polis

Wizyta lekarska

Notowania funduszy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas 224 224 224

Napisz do nas

Zgłoś reklamację, uwagę

Nasza infolinia

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

Polityka inwestycyjna funduszu

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

Jak inwestujemy?

 • Fundusz inwestuje od 0 do 100% aktywów w inne fundusze i papiery wartościowe.
 • Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0 do 50% aktywów.
 • Fundusz może też inwestować od 0 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszy Allianz Income and Growth lub Allianz US Short Duration High Income Bond, wydzielonych w ramach Allianz Global Investors Fund oraz PIMCO Global Investor Series Income Fund, wydzielonego w ramach PIMCO Global Investors Series.

Dowiedz się więcej o funduszu

 • Dla kogo jest ten fundusz

 • Dane funduszu

 • Minimalne wpłaty

 • Opłaty

 • Zarządzajacy

Dla kogo jest ten fundusz

Allianz Discovery FIZ skierowany jest do:

 • zamożnych inwestorów, zainteresowanych dostępem do nowoczesnych, niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu aktywami.

Dane funduszu

 

Typ funduszu

Zamknięty, niepubliczny

Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego

12.10.2011 r.

Częstotliwość wyceny

Co miesiąc

Wykupienie certyfikatów

Co miesiąc

Minimalne wpłaty

Wysokość minimalnej wpłaty

Równowartość ok. 40 tys. euro*

*dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją

Opłaty

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku 2,5%

Zarządzajacy

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie z dnia 05.11.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.10.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 13.09.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.09.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 26.06.2019 roku o zmianach statutu Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.06.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.04.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 25.03.2019 roku o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Allianz Discovery FIZ 

Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.01.2019 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.12.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.11.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 03.10.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.09.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 01.09.2018 roku o zmianach statutu Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.08.2018 roku o zwołaniu ZI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 02.08.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 16.07.2018 roku o zmianach statutu Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.07.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 21.06.2018 roku o zmianach statutu Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.06.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 07.05.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 30.04.2018 roku o zmianach statutu Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.04.2018 roku o zwołaniu ZI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 06.03.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 12.01.2018 roku o wykupieniu CI Allianz Discovery FIZ

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018 roku o zmianach statutu Allianz Discovery FIZ

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stopy zwrotu funduszy.

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Discovery FIZ znajdują się w statucie Funduszu opublikowanym na www.allianz.pl/tfi oraz w warunkach emisji dostępnych w siedzibie TFI Allianz Polska S.A. oraz w placówkach prowadzących zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Discovery FIZ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.