Menu back

Notowania funduszy Allianz

Notowania

Sprawdzaj na bieżąco wyniki inwestycyjne Twoich funduszy.

Fundusze inwestycyjne TFI

Dowiedz się więcej o TFI

Fundusze inwestycyjne Allianz to nowoczesna forma pomnażania kapitału, która daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Do inwestycji w różne rodzaje funduszy zachęcamy szczególnie aktywnych inwestorów, planujących długoterminowe oszczędzanie!

Notowania funduszy inwestycyjnych

Notowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. Bieżąca i archiwalna wartość jednostek uczestnictwa, wykresy, zmiany.

Sprawdź notowania

Otwarty Fundusz Emerytalny

Dowiedz się więcej o OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny - kapitałowy filar Twojej emerytury.

Otwarty Fundusz Emerytalny

Aktualne i historyczne wartości jednostki rozrachunkowej.

Sprawdź notowania

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Dowiedz się więcej o IKE i IKZE w DFE

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Allianz Polska Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym to wygodny sposób dodatkowego oszczędzania na emeryturę z korzyściami podatkowymi.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Aktualne i historyczne wartości jednostek rozrachunkowych.

Sprawdź notowania

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Chcesz jednocześnie inwestować oraz chronić siebie i swoich bliskich?
Zbuduj z nami swój „Plan na dziś i jutro”, który będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej o UFK

Notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla umów ubezpieczeniowych na życie.

Sprawdź notowania

Komunikaty, wykazy oraz informacje o zmianach

Informacje o zmianach w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Rozwiń. Sprawdź.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych PLN dla ubezpieczenia Allianz Invest z dnia 9.09.2019 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver z dnia 9.09.2019 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 9.09.2019 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Strefa Inwestycji Premium z dnia 9.09.2019 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 9.09.2019 r. mający zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 15.06.2016 r.

Informacja o zmianie nazw UFK Allianz (zmiana nazw subfunduszy Pekao TFI) 06/2019

Informacja o zmianie nazwy UFK Allianz Pienieżny 01/2019

Informacja o zmianie nazw UFK Allianz (zmiana nazw subfunduszy UnionInvestment TFI) 01/2019

Informacja o zmianie nazw UFK Allianz (zmiany nazw subfunduszy Pekao TFI) 01/2019

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej oraz zmianie nazwy UFK Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia 10/2018 r.

Informacja o połączniu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Allianz Akcji i Allianz Selektywny 08/2018

Informacja o likwidacji funduszu Allianz UniObligacje Zamienne 12/2016

Informacja o likwidacji funduszu Allianz Templeton BRIC Fund 12/2016

Informacja o zmianie statutu 06/2016 NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego i NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged)

Informacja o połączeniu funduszu Allianz NN Selektywny z funduszem Allianz NN Akcji Plus 06/2016

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Allianz Investor Akcji 03/2016

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej oraz zmianie nazwy Allianz NN Globalnych Możliwości 03/2016

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 10/2015

Informacja o przejęciu Subfuduszu Alllianz Akcji Plus przez Subfundusz Allianz Selektywny 09/2015

Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK Allianz Skarbiec Kasa 08/ 2015

Informacja o zmianie nazw funduszy Allianz 07/2015

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 06/2015

Informacja o zmianach w ofercie funduszowej dla Planu Inwestycyjnego Prestiż

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 02/2015

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 01/2014

Informacja o zmianie w funduszach Allianz 06/2014

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 11/2013

Informacja o zmianach w funduszach Allianz 09/2013

Informacja o wycofaniu z oferty UFK Allianz UniDolar Obligacji

Informacja o zmianie statutu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Wykazy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Rozwiń. Sprawdź.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 14.06.2019 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 08.04.2019 r. mający zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 15.06.2016 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 18.02.2019

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Strategia Aktywnego Inwestowania

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Allianz Invest z dnia 18.02.2019

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami modelowymi dla Ubezpieczenia Allianz Dobry Portfel z dnia 18.02.2019

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz nr 1 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz nr 2 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi (Wyciąg dla OVB Allfinanz Polska Sp. z o.o.) z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 23.04.2018 r.

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Strategia Aktywnego Inwestowania z dnia 23.04.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver z dnia 23.04.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z grupy B dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro z dnia 19.02.2018 r. mający zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 15.06.2016 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Strefa Inwestycji Premium z dnia 29.03.2018 r.

PEKAOPIP-FUND13 03/18 - Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż z dnia 29.03.2018 r.

ZYAI-FUNDPM16 04/18 - Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych z dnia 06.04.2018 r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych z dnia 09.12.2016 r.

Wykaz nr 1 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 09.12.2016 r.

Wykaz nr 2 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 09.12.2016 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 09.12.2016 r.

Wykaz UFK dla plan inwestycyjny profit plus portfele modelowe

Wykaz UFK dla OVB plan inwestycyjny profit plus porfele modelowe

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus dla OVB

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Strategia Aktywnych Portfeli

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver

Wykaz UFK dla Allianz Dobry Portfel

Wykaz UFK w PLN dla Allianz Invest

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Strategia Aktywnych Portfeli

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.