Plan z gwarancją kapitału

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

Dla tych, którzy chcą mieć gwarancję otrzymania określonej kwoty w momencie dożycia do dnia wskazanego w polisie

www.allianz.pl - Plan z gwarancją kapitału

Dzięki ubezpieczeniu zyskujesz:

 • możliwość zgromadzenia na koncie głównym wybranej kwoty w ustalonym przez siebie czasie, bez ponoszenia ryzyka inwestycyjnego
 • szansę na pomnożenie dodatkowych środków w ramach funduszy kapitałowych
 • możliwość wypłaty zgromadzonych pieniędzy w formie jednorazowej lub w formie regularnej renty: dożywotniej lub okresowej

 

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta:

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Ogólne informacje

Ogólne informacje

W ramach Planu z gwarancją kapitału otrzymujesz możliwość zgromadzenia oczekiwanej kwoty pieniędzy w wybranym przez siebie okresie czasu bez ryzyka inwestycyjnego. Równocześnie zapewnisz bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. Pieniądze, które otrzymasz na koniec ubezpieczenia będą w formie jednorazowej lub w formie regularnych wypłat i będziesz mógł je przeznaczyć na dowolny cel, w tym na dodatek do emerytury.

Best doctors - leczenie za granicą w razie poważnej choroby

Best Doctors to:

 • Organizacja o międzynarodowym zasiegu założona w 1989 r. przez lekarzy Harvard Medical School
 • Ponad 53 000 światowej sławy lekarzy i ekspertów
 • Lekarze ponad 450 specjalizacji medycznych, którzy cieszą się największym zaufaniem i najlepszą opinią w środowisku medycznym
 • Ponad 40 milionów klientów na całym świecie

Dowiedz się więcej

Zorganizujemy i pokryjemy koszty leczenia w zagranicznej placówce medycznej w wysokości do:

 • 1 mln euro w roku polisowym

 • 2 mln euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

w razie nowotworu, zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych, kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy zastawki, neurochirurgicznego oraz przeszczepu od żywego dawcy narządów.

www.allianz.pl - Best Doctors

Opcje dodatkowe dla dorosłego

 • Poważne choroby

 • Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą

 • Regularne wypłaty dla bliskich

 • Utrata samodzielności

 • Operacja

 • Pobyt w szpitalu

 • Gdyby Ciebie nagle zabrakło

Poważne choroby

Poważna choroba zawsze dotyka całą rodzinę i reorganizuje życie każdego z jej członków.

Priorytetem staje się wtedy opieka nad chorym, a to wymaga czasu i pieniędzy.  Wówczas  doceniamy pomoc finansową.

Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą

Zdiagnozowanie poważnej choroby to jedna z najbardziej krytycznych sytuacji, jakie mogą się pojawić w życiu. W takiej chwili chciałoby się mieć po swojej stronie nie tylko zespół ekspertów, ale także profesjonalne wsparcie. W Allianz wsparcie to polega na organizacji oraz pokryciu kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie. Teraz to możliwe!

 

Dzięki ubezpieczeniu Allianz:

 • zyskasz możliwość weryfikacji przez światowej klasy ekspertów postawionej diagnozy,
 • otrzymasz dostęp do usługi organizacji oraz pokrycia kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie,
 • zyskasz ochronę na wszystkie zdarzenia wskazane w umowie Allianz Best Doctors w wysokości do 1 000 000 euro w roku polisowym, 2 mln Euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

Regularne wypłaty dla bliskich

W razie gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi oprócz jednorazowej wypłaty, mogą otrzymywać również rentę miesięczną. Może ona być wypłacana dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom – niezależnie od tego, kogo wskazałeś jako Uposażonego w ramach umowy głównej.

Utrata samodzielności

Wykonując codzienne czynności nie zastanawiamy się co by było, gdybyśmy nagle utracili samodzielność. W takiej sytuacji wsparcie finansowe, które umożliwi np. zapewnienie stałej opieki jest bezcenne.

Operacja

Leczenie operacyjne to dopiero początek rekonwalescencji. Dodatkowe środki pozwolą zadbać o pacjenta i jego dalsze leczenie oraz pomogą w przeorganizowaniu życia rodziny.

Pobyt w szpitalu

Sytuacje, w których potrzebne jest leczenie w szpitalu, wcale nie należą do rzadkości. Gdy taka konieczność pojawia się niespodziewanie, wtedy z dnia na dzień musimy zmienić sposób funkcjonowania całej rodziny. A to w wielu przypadkach wymaga dodatkowych funduszy.

Gdyby Ciebie nagle zabrakło

Wypadki zdarzają się niezależnie od naszej woli czy stanu zdrowia. Nie potrafimy ich przewidzieć, dlatego ich skutki odczuwamy wyjątkowo dotkliwie. Możemy jednak zadbać o to, by nie pozostawić swoich najbliższych w kryzysowej sytuacji bez wsparcia.

Dowiedz się więcej o pakiecie Allianz Assistance dla całej rodziny

 • Zakres pakietu

 • Ogólne informacje

Zakres pakietu

Pakiet usług Assistance obejmuje między innymi:

 • wizytę lekarza i pielęgniarki po wypadku,
 • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • pomoc domową i opiekę pielęgniarki po pobycie w szpitalu,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej za granicą,
 • pomoc psychologa, położnej,
 • organizacja procesu rehabilitacji,
 • transport medyczny,
 • dostarczenie leków,
 • dostęp do infolinii: Baby Assistance, Medycznej oraz Zdrowe Odżywianie.

Ogólne informacje

W ramach ubezpieczenia otrzymujesz dostęp do całodobowej pomocy świadczonej 7 dni w tygodniu (m.in. transport medyczny, opieka domowa czy opieka pielęgniarki po hospitalizacji), przydatnej w razie trudnych sytuacji życiowych.

Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance pod numer: 224 224 224.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń na życie

Wnioski. Formularze. Dokumenty do pobrania. Rozwiń. Pobierz.

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/ danych firmy

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Plan na dziś i jutro

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy KAP

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy EDA

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy z funduszem kapitałowym

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Allianz Invest/Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej

Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki regularnej

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie

Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe

Zgoda na obciążanie rachunku

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia rentowego

Wniosek o wykup z polisy Allianz Bonus Polisa/ Indeks Polisa/ Alternatywna Inwestycja/ Profit/ Polisa Lokacyjna/ Kalia

Formularz wznowieniowy

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka

Wniosek o przywrócenie regularnego opłacania składek w umowie ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Pełnomocnictwo do wniosku

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Konsultant służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.