Ochrona Twojego zdrowia

Wsparcie finansowe i pomoc medyczna

W razie problemów ze zdrowiem w wyniku choroby lub wypadku, możesz liczyć na fachową pomoc medyczną i finansowe wsparcie.

Ubezpieczenia dla ochrony Twojego zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników

Dostęp do opieki medycznej w sieci ponad 2000 placówek medycznych na terenie całego kraju bez konieczności skierowania do lekarzy specjalistów oraz pakiet świadczeń opiekuńczych dla pracowników firm i ich rodzin objętych ubezpieczeniem grupowym Allianz Opieka Zdrowotna.

Korzyści:

 • Umówienie wizyty: bezpośrednio w placówce, online lub poprzez infolinię medyczną
 • Wszechstronna opieka medyczna
 • Szybki i bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów
 • Badania diagnostyczne dostępne na terenie całego kraju

www.allianz.pl - Ubezpieczenia na życie, które pomagają w razie problemów zdrowotnych

Umowy dodatkowe w razie problemów zdrowotnych

Wsparcie finansowe dla Ciebie oraz Twoich bliskich  w ramach umów dodatkowych, na wypadek pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy, operacji, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku choroby lub wypadku. Umowy dodatkowe stanowią uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie.

Korzyści:

 • Możliwość leczenia w najlepszych klinikach na świecie (Best Doctors)
 • Możliwość skupienia się na rekonwalescencji zamiast na szukaniu źródeł finansowania
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Świadczenia opiekuńcze dostępne 24 godziny na dobę

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Wsparcie finansowe w razie wypadku w domu czy pracy, podczas wypoczynku i wykonywania obowiązków służbowych. Zapewni fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację, pokryje koszty leczenia. Zapełni lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy, trwałą niezdolnością do pracy, pobytem w szpitalu.

Korzyści

 • Świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie Polski
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Świadczenia dodatkowe, m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, wypłata w razie zawału serca albo udar mózgu czy trwałej niezdolności do pracy
 • Pokrycie kosztów leczenia, m.in. honorariów lekarskich, kosztów zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych

Inne ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników:

Allianz Opieka Szpitalna

To gwarancja szybkiego dostępu do kilkudziesięciu współpracujących szpitali na terenie całego kraju w ramach trzech wariantów ubezpieczenia.

www.allianz.pl - Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 pracowników, mogą skorzystać z ubezpieczenia Medycyna Pracy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują warunki ubezpieczenia umów dodatkowych dołączonych do warunków właściwych umów głównych wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.