Menu back

Fundusze Inwestycyjne Otwarte - FIO

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Możliwość osiągania atrakcyjnych zysków w dłuższym horyzoncie czasowym 

Allianz FIO

www.allianz.pl - Allianz FIO

W ofercie Allianz FIO znajduje się 11 subfunduszy inwestujących na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych, o różnych strategiach inwestycyjnych, stopniu ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. 

Notowania

Kup fundusz

Allianz Selektywny

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Allianz Akcji Globalnych

Allianz Surowców i Energii

Allianz Aktywnej Alokacji 

Allianz Stabilnego Wzrostu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 

Allianz Obligacji Plus

Allianz Obligacji Globalnych

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 

Allianz Konserwatywny