Menu back

Bezpieczna Jesień SFIO

Dokumenty do pobrania

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie AFI Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 30.06.2019

Sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2019

Sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2019

Sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO)  na dzień 30.06.2019

Sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2019

Sprawozdanie finansowe subfunduszu Konserwatywnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2019

Roczne sprawozdanie AFI Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO)  na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Konserwatywnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018

Roczne sprawozdanie AFI Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 31.12.2018 - podpis elektroniczny (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018 - podpis elektroniczny (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018 - podpis elektroniczny (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO)  na dzień 31.12.2018 - podpis elektroniczny (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018 - podpis elektroniczny (xml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Konserwatywnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2018 - podpis elektroniczny (xml)

Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 30.06.2018

Informacje, o których mowa w art. 222b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Bezpieczna Jesień SFIO

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO)  na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Konserwatywnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2018

Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO)  na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2017

Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO)  na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2017

Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO)  na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2016

Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 30.06.2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2016
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2016
Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 31.12.2015 (zip; 980,18 Kb)
Sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2015 
Sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2015 
Sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 31.12.2015 
Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 30.06.2015 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2015 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2015 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2015 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2015
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego (Bezpieczna Jesień SFIO) na dzień 30.06.2015
Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO na dzień 31.12.2014 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego na dzień 31.12.2014
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji na dzień 31.12.2014
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego na dzień 31.12.2014 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu na dzień 31.12.2014 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji na dzień 31.12.2014
Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 
Połączone sprawozdanie finansowe Bezpieczna Jesień SFIO za rok zakończony 31.12.2013 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Akcji (BJSFIO) za rok zakończony 31.12.2013 Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Stabilnego Wzrostu (BJSFIO) za rok zakończony 31.12.2013 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Zrównoważonego (BJSFIO) za rok zakończony 31.12.2013
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Obligacji (BJSFIO) za rok zakończony 31.12.2013 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu Pieniężnego (BJSFIO) za rok zakończony 31.12.2013 

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Kup fundusz

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stopy zwrotu funduszy.

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Klauzula prawna 

Przeczytaj klauzulę

Bezpieczna Jesień SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Bezpieczna Jesień SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Bezpieczna Jesień SFIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.