Obsługa ubezpieczeń dla firm

Obsługa Twojej polisy

www.allianz.pl - Mały i średni biznes

Skontaktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek w zakresie ubezpieczenia
 • Załatwimy Twoje sprawy i zrealizujemy zlecenia
 • Umówimy spotkanie z Agentem i pomożemy Ci zawrzeć ubezpieczenie

Ubezpieczenia dla firm. Załatw swoje sprawy online.

 • Zmiana danych osobowych/firmy

 • Rozwiązanie umowy majątkowej - biznesowej

 • Inna dyspozycja lub pytanie do umowy ubezpieczenia firmy

 • Zwrot nadpłaty

 • Duplikat polisy

 • Zakończenie/zawieszenie działalności gospodarczej
 • Sprzedaż ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu

 • Zakończenie wynajmowania/dzierżawy ubezpieczonej nieruchomości – ubezpieczenie budynku/lokalu dla biznesu oraz ubezpieczenie rzeczy ruchowych firmy

 • Zmiana adresu miejsca ubezpieczenia w ubezpieczeniu rzeczy ruchomych firmy

 • Zwiększenie sumy ubezpieczenia, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

 • Przeksięgowanie składki

 • Ustanowienie cesji na polisie

 • Spłata kredytu a cesja na polisie

 • Potwierdzenie opłacenia/ważności polisy

 • Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

 • Wystawienie faktury z tytułu polisy

 • Zmiana Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń małego i średniego biznesu

Inne dokumenty do ubezpieczeń małego i średniego biznesu

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz