Obsługa polis Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w Allianz.

Obsługa Twojego ubezpieczenia NNW

www.allianz.pl - Obsługa dla ubezpieczenia NNW

Skontaktuj się z nami. Konsultanci Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

  • Odpowiemy na Twoje pytania
  • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
  • Umówimy spotkanie z Agentem
  • Obliczymy składkę i pomożemy Ci przy zawarciu umowy ubezpieczenia

 

PIERWSZA

POMOC

Ubezpieczenie NNW. Załatw swoją sprawę online.

  • Zmiana danych osobowych

  • Zgłoś szkodę lub roszczenie NNW

  • Niezgodność salda

  • Odstąpienie/wypowiedzenie
  • Zgłoszenie zmiany osób ubezpieczonych w ramach grupowych umów ubezpieczenia

Inne sposoby wysłania dokumentów

Pocztą

  • pocztą

przesłać pocztą na adres: 
TUiR Allianz Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa, 
z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń NNW

Inne dokumenty do ubezpieczeń NNW

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz