Obsługa indywidualnych polis na życie

Obsługa Twojego ubezpieczenia na życie 

www.allianz.pl - Obsługa indywidualnych polis na życie

Skontaktuj się z nami. Doradcy Allianz udzielą Ci pomocy w obsłudze Twojego ubezpieczenia.

 • Odpowiemy na Twoje pytania
 • Udzielimy Ci informacji i wskazówek
 • Pomożemy Ci załatwić Twoje sprawy
 • Umówimy spotkanie z Agentem

Gdy potrzebujesz pomocy - Assistance 24 h

www.allianz.pl - Assistance

Czegokolwiek potrzebujesz: 224 224 224

Masz polisę z Assistance? Oferujemy Ci:

 • Pomoc medyczną i opiekę nad ludźmi i zwierzętami
 • Pomoc po wypadku czy hospitalizacji oraz w procesie rehabilitacji

Dowiedz się więcej, na jaką pomoc możesz liczyć, jeśli masz polisę na życie z ubezpieczeniem Assistance. 

Indywidualne ubezpieczenie na życie. Załatw swoją sprawę online. 

 • Zmiana sumy ubezpieczenia, wysokości składki lub indeksacji

 • Czasowe zawieszenie opłacania składek

 • Zmiana danych osobowych

 • Zmiana indywidualnego ubezpiecznia na życie na bezskładkowe

 • Zgłoszenie roszczenia

 • Inna dyspozycja lub pytanie do umowy indywidualnej na życie

 • Zmiana uposażonych
 • Zmiana ubezpieczajacego

 • Duplikat polisy

 • Wartość polisy

 • Indeksacja

 • Zmiana trybu i częstotliwości opłacania składek

 • DirectDebit (polecenie zapłaty: zgoda i odwołanie)

 • Zmiana alokacji/przeniesienie środków

 • Problemy z płatnością składki

 • Dołączenie/odłączenie umów dodatkowych w umowach z wyjątkiem Planu na dziś i jutro

 • Dołączenie/odłączenie ubezpieczonego w umowie Plan na dziś i jutro

 • Wznowienie umowy

 • Wypłaty: wykup częściowy i całkowity z indywidualnych ubezpieczeń na życie

 • Odstąpienie/wypowiedzenie

 • Wypłata świadczenia rentowego

 • Wypłata świadczenia z tytułu dożycia

 • Zwrot nadpłaty

 • Niezgodność salda

 • Zestawienie wpłat

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń na życie

Wnioski. Formularze. Dokumenty do pobrania. Rozwiń. Pobierz.

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/ danych firmy

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Plan na dziś i jutro

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy KAP

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy EDA

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy z funduszem kapitałowym

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Allianz Invest/Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej

Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki regularnej

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie

Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe

Zgoda na obciążanie rachunku

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia rentowego

Formularz wznowieniowy

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka

Wniosek o przywrócenie regularnego opłacania składek w umowie ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Pełnomocnictwo do wniosku

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki w ubezpieczeniu Allianz Invest/Plan Inwestycyjny Profit Plus

Inne dokumenty do ubezpieczeń na życie

Inne sprawy do załatwienia online

www.allianz.pl - Załatw sprawę online w Allianz