Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń NNW

Zgłoszenie szkody NNW

www.allianz.pl - Zgłoszenie szkody NNW

Jak zgłosić szkodę

 • Online wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • Pocztą wyślij dokumenty na adres:

         TUiR Allianz Polska S.A. 

         ul. Rodziny Hiszpańskich 1

         02-685 Warszawa

 • Osobiście złóż dokumenty w dowolnym oddziale Allianz
 • Telefonicznie zadzwoń pod numer 224 224 224
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Niezbędne dokumenty

 • Lista wymaganych dokumentów jest uzależniona od rodzaju sprawy.
 • W trakcie rozpatrywania roszczenia może zaistnieć konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji.

WAŻNE

Podaj swój nr telefonu lub adres email. Pozwoli to nam kontaktować się z Tobą bezpośrednio i przyspieszy procedurę rozpatrywania zgłoszenia.

PIERWSZA

POMOC

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z ubezpieczeń NNW

Zasiłek szpitalny w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 4. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 5. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Koszty leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Rachunki i potwierdzenia zapłaty, które są dowodem poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego
 4. Dokument tożsamości Ubezpieczonego (bez wizerunku) 
 5. Jeśli doszło do wypadku przy pracy – protokół BHP
 6. Jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Druk zgłoszenia szkody
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku przy pracy – protokół BHP
 8. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

W przypadku dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z procesem likwidacji szkody / roszczenia, Ubezpieczony otrzyma informację odrębnym pismem.

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z Ubezpieczenia z Klasą dla placówek oświatowych (wariant dla dzieci i młodzieży)

Zasiłek szpitalny w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 3. Karta informacyjna (wypisowa) z leczenia szpitalnego w pełnym brzmieniu
 4. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 5. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka

Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka 

Koszty leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 3. Dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku Ubezpieczonego oraz dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji
 4. Rachunki i potwierdzenia zapłaty, które są dowodem poniesionych kosztów leczenia na terenie RP w związku z wypadkiem

Pogryzienie przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Dokumentacja medyczna, która podaje zakres udzielonej pomocy po zdarzeniu
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka

Poważne zachorowania

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Kompletna dokumentacja medyczna związana z rozpoznanym poważnym zachorowaniem (wyniki badań potwierdzające chorobę)
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka (bez wizerunku) 
 4. W przypadku rozbieżności nazwiska z nazwiskiem rodziców - odpis aktu urodzenia dziecka

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z pieczątką szkoły (jeśli brak pieczątki - z kopią legitymacji)
 2. Odpis aktu zgonu
 3. Zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna lub zaświadczenie lekarskie)
 4. Kompletna dokumentacja medyczna związana z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u Ubezpieczonego oraz dotycząca udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych
 5. Dokument tożsamości uprawnionego (bez wizerunku) 
 6. W przypadku prowadzonego dochodzenia/śledztwa - orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu oraz protokół badania sekcyjnego)
 7. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku przy pracy – protokół BHP
 8. Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku komunikacyjnego – notatka policyjna, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Jak przesłać dokumenty

Online

Wyślij uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów