Ubezpieczenie Plan Pełnej Ochrony

Kontakt i obsługa

Zadzwoń do nas 224 224 224

Oblicz składkę:

Samochód

Mieszkanie/dom

Podróż

Nie chcesz liczyć skladki sam?

Umów spotkanie z agentem

 • Agenci
 • Kalkulator
 • Pomoc
 • Kontakt

Dla tych, którzy chcą zabezpieczyć przyszłość finansową swoich bliskich

www.allianz.pl - Plan pełnej ochrony

Dzięki ubezpieczeniu Plan Pełnej Ochrony możesz zyskać:

 • pomoc w spłacie zobowiązań finansowych dla bliskich, gdyby Ciebie zabrakło
 • opcje dodatkowe, które ochronią Ciebie i Twoje dzieci na wypadek kłopotów zdrowotnych
 • usługi organizacji oraz pokrycia kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie, w ramach umowy dodatkowej Best Doctors

 

To ubezpieczenie możesz kupić na spotkaniu z agentem:

 • Zadzwoń do nas 224 224 224 Konsultant umówi spotkanie z agentem
 • Samodzielnie wybierz agenta i skontaktuj się z nim: przez telefon, e-mail lub facebook

 

Best doctors - leczenie za granicą w razie poważnej choroby

Best Doctors to:

 • Organizacja o międzynarodowym zasiegu założona w 1989 r. przez lekarzy Harvard Medical School
 • Ponad 53 000 światowej sławy lekarzy i ekspertów
 • Lekarze ponad 450 specjalizacji medycznych, którzy cieszą się największym zaufaniem i najlepszą opinią w środowisku medycznym
 • Ponad 40 milionów klientów na całym świecie

Dowiedz się więcej

Zorganizujemy i pokryjemy koszty leczenia w zagranicznej placówce medycznej w wysokości do:

 • 1 mln euro w roku polisowym

 • 2 mln euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

w razie nowotworu, zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych, kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy zastawki, neurochirurgicznego oraz przeszczepu od żywego dawcy narządów.

www.allianz.pl - Best Doctors

Opcje dodatkowe dla dorosłego

 • Poważne choroby

 • Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą

 • Regularne wypłaty dla bliskich

 • Utrata samodzielności

 • Operacja

 • Pobyt w szpitalu

 • Uszkodzenie ciała

 • Gdyby Ciebie nagle zabrakło

Poważne choroby

Poważna choroba zawsze dotyka całą rodzinę i reorganizuje życie każdego z jej członków. Priorytetem staje się wtedy opieka nad chorym, a to wymaga czasu i pieniędzy. Wówczas doceniamy pomoc finansową.

Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą

Zdiagnozowanie poważnej choroby to jedna z najbardziej krytycznych sytuacji, jakie mogą się pojawić w życiu. W takiej chwili chciałoby się mieć po swojej stronie nie tylko zespół ekspertów, ale także profesjonalne wsparcie. W Allianz wsparcie to polega na organizacji oraz pokryciu kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie. Teraz to możliwe!

Dzięki ubezpieczeniu Allianz:

 • zyskasz możliwość weryfikacji przez światowej klasy ekspertów postawionej diagnozy,
 • otrzymasz dostęp do usługi organizacji oraz pokrycia kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie,
 • zyskasz ochronę na wszystkie zdarzenia wskazane w umowie Allianz Best Doctors w wysokości do 1 000 000 euro w roku polisowym oraz do 2 000 000 euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego.

Regularne wypłaty dla bliskich

W razie gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi oprócz jednorazowej wypłaty, mogą otrzymywać również rentę miesięczną. Może ona być wypłacana dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom – niezależnie od tego, kogo wskazałeś jako Uposażonego w ramach umowy głównej.

Utrata samodzielności

Wykonując codzienne czynności nie zastanawiamy się co by było, gdybyśmy nagle utracili samodzielność. Jeśli w wyniku wypadku lub choroby utracisz możliwość samodzielnej egzystencji, otrzymasz od Allianz świadczenie finansowe, które pomoże Ci w sfinansowaniu stałej opieki.

Operacja

Leczenie operacyjne to dopiero początek rekonwalescencji. Dodatkowe środki pozwolą zadbać o pacjenta i jego dalsze leczenie oraz pomogą w przeorganizowaniu życia rodziny.

Pobyt w szpitalu

Sytuacje, w których potrzebne jest leczenie w szpitalu, wcale nie należą do rzadkości. Gdy taka konieczność pojawia się niespodziewanie, wtedy z dnia na dzień musimy zmienić sposób funkcjonowania całej rodziny. A to w wielu przypadkach wymaga dodatkowych funduszy.

Uszkodzenie ciała

Skutki wypadku mogą być trwałe. Gdy spotyka nas coś takiego, potrzebujemy nie tylko wsparcia bliskich, ale również pieniędzy na rehabilitację i naukę funkcjonowania w nowych realiach.

Gdyby Ciebie nagle zabrakło

Wypadki zdarzają się niezależnie od naszej woli czy stanu zdrowia. Nie potrafimy ich przewidzieć, dlatego ich skutki odczuwamy wyjątkowo dotkliwie. Możemy jednak zadbać o to, by nie pozostawić swoich najbliższych w kryzysowej sytuacji bez wsparcia.

Opcje dodatkowe dla dziecka

 • Poważne choroby

 • Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą

 • Uszkodzenie ciała i operacje

 • Pobyt w szpitalu

Poważne choroby

Gdy poważna choroba dotyka dziecka, wpływa to na życie całej rodziny. Zwykle wtedy konieczna jest rezygnacja jednego z rodziców z pracy. W takiej sytuacji dodatkowe wsparcie finansowe jest nieocenioną pomocą.

Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą

Zdiagnozowanie poważnej chorobyu dziecka to jedna z najtrudniejszych sytuacji, jakie mogą się pojawić w życiu rodzica. W takiej chwili chciałoby się mieć po swojej stronie zespół ekspertów oraz wsparcie polegające na organizacji oraz pokryciu kosztów leczenia pociechy w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie. Teraz to możliwe!

Dzięki ubezpieczeniu Allianz zapewniasz swojemu dziecku:

 • możliwość weryfikacji przez światowej klasy ekspertów postawionej diagnozy,
 • dostęp do usługi organizacji oraz pokrycia kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie,
 • ochronę na wszystkie zdarzenia wskazane w umowie Allianz Best Doctors w wysokości do 1 000 000 euro w roku polisowym, 2 000 000 Euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

Uszkodzenie ciała i operacje

Operacja czy utrata sprawności przez dziecko w wyniku wypadku, jest wyjątkowo trudnym przeżyciem dla niego i dla całej rodziny. Wsparcie finansowe w takiej sytuacji pozwala skoncentrować się na potrzebach dziecka i stworzeniu warunków, żeby dziecko szybciej wróciło do zdrowia.

Pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu to dla dziecka przykre doświadczenie. W takiej sytuacji chcemy być blisko

niego i jesteśmy gotowi za wszelką cenę stworzyć mu warunki, w których będzie czuło się dobrze i bezpiecznie.

Dowiedz się więcej o pakiecie Allianz Assistance dla całej rodziny

 • Zakres pakietu

 • Ogólne informacje

Zakres pakietu

Pakiet usług Assistance obejmuje między innymi:

 • wizytę lekarza i pielęgniarki po wypadku,
 • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • pomoc domową i opiekę pielęgniarki po pobycie w szpitalu,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej za granicą,
 • pomoc psychologa, położnej,
 • organizacja procesu rehabilitacji,
 • transport medyczny,
 • dostarczenie leków,
 • dostęp do infolinii: Baby Assistance, Medycznej oraz Zdrowe Odżywianie.

Ogólne informacje

W ramach ubezpieczenia otrzymujesz dostęp do całodobowej pomocy świadczonej 7 dni w tygodniu (m.in. transport medyczny, opieka domowa czy opieka pielęgniarki po hospitalizacji), przydatnej w razie trudnych sytuacji życiowych.

Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance pod numer: 224 224 224.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń na życie

Wnioski. Formularze. Dokumenty do pobrania. Rozwiń. Pobierz.

Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych/ danych firmy

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Plan na dziś i jutro

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy KAP

Wniosek o wykup lub wypłatę z rachunku zysków z polisy EDA

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy z funduszem kapitałowym

Wniosek o wykup lub częściowy wykup z polisy Allianz Invest/Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej

Wniosek o zmianę częstotliwości i/lub trybu opłacania składek

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki regularnej

Wniosek o przeniesienie środków pomiędzy funduszami i/lub zmianę alokacji składki dla ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek dotyczący wypłaty/zwrotu/częściowego zwrotu/transferu z polisy IKE

Wniosek o czasowe zawieszenie opłacania składek w indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniu na życie

Wniosek o zamianę indywidualnego ubezpieczenia na życie w ubezpieczenie bezskładkowe

Zgoda na obciążanie rachunku

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia do końca trwania umowy ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia rentowego

Wniosek o wykup z polisy Allianz Bonus Polisa/ Indeks Polisa/ Alternatywna Inwestycja/ Profit/ Polisa Lokacyjna/ Kalia

Formularz wznowieniowy

Formularz wznowieniowy dla umowy ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka

Wniosek o przywrócenie regularnego opłacania składek w umowie ubezpieczenia Plan na dziś i jutro

Wniosek o zmianę Ubezpieczającego i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

Pełnomocnictwo do wniosku

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Konsultant służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.