Dobre praktyki

Szanowni Państwo,
dla działalności Allianz Polska kluczowe jest zaufane klientów, udziałowców i kontrahentów, a także dobra reputacja firmy w jej otoczeniu społecznym. Allianz Polska każdego dnia pracuje na te wartości, dbając o najwyższe standardy i najlepsze praktyki w obsłudze klientów, a także działania zgodne z przepisami prawa i polityką Allianz Polska. Swoim zachowaniem i codzienną aktywnością potwierdza, jak ważne są obietnice złożone klientom i partnerom biznesowym, prowadząc społecznie odpowiedzialną działalność. Allianz Polska przywiązuje szczególną wagę do etycznego i zgodnego z prawem działania pracowników, współpracowników i pośredników ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym wdrożone zostały zasady m.in. Kodeks Etyki Pracownika, Kodeks Etyki Agenta jak i Procedury w sprawie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości i korupcji.

Wdrożone zasady etyki w Allianz Polska dedykowane są dla pracowników oraz współpracowników (agentów i pośredników). Przedmiotowe zasady określają między innymi:

w zakresie działalności pracowników:

 • zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawa,
 • zakaz dyskryminacji,
 • kultura zdobywania wiedzy poprzez informację zwrotną,
 • rozwój zawodowy oparty na wynikach i potencjale,
 • ochrona informacji poufnych, zakaz ich wykorzystywania,
 • komunikacja - niezależność mediów,
 • udzielanie informacji oraz doradzanie klientom,
 • potencjalne konflikty interesów z klientami,
 • partnerami biznesowymi i zasady ich unikania oraz ograniczania,
 • rozpatrywanie skarg,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • zakaz korupcji i łapówkarstwa,
 • ograniczenia w przyjmowaniu i ofiarowywaniu prezentów i innych korzyści,
 • zezwolenia i uprawnienia,
 • ochrona własności Grupy Allianz i bogactw naturalnych,
 • zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zakaz bezprawnych działań,
 • konsekwencje postępowania niezgodnie z Kodeksem Etyki.
 • ochrona pracowników w przypadku powiadomienia o działaniach nielegalnych lub wątpliwych.

w zakresie działalności agentów i pośredników:

 • profesjonalizm w ocenie ryzyka, sprzedaży produktów i w obsłudze posprzedażowej,
 • identyfikacja,
 • uczciwość wobec klientów i pracodawcy,
 • unikanie konfliktu interesów,
 • zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • czujność i obowiązki wobec ryzyka przestępstw, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zakaz przyjmowania niewłaściwych korzyści majątkowych,
 • szacunek,
 • zasady uczciwej obsługi klienta,
 • kompetencje i uprawnienia,
 • unikanie misselingu.

Allianz Polska dokłada staranności, aby każdy z pracowników i współpracowników swoim zachowaniem wskazywał i propagował właściwe wzorce postępowania, zgodne z wartościami Allianz Polska.

Allianz Polska, dążąc do stałego podwyższania standardów dot. przeciwdziałania korupcji i przestępstwom, ustala kierunki polityki i weryfikuje jej stosowanie we wszystkich spółkach Allianz Polska poprzez regularne kontrole, ocenę ryzyka, wdrożenie zasad dotyczących przyjmowania korzyści i zaproszeń, regularne szkolenia i inne działania propagujące zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Allianz Polska pragnie poinformować ponadto, że stosuje w swojej działalności zasady kodeksu etycznego, uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Państwowej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z art. 66 §2 pkt 6 Kodeksu Cywilnego "Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej" udostępniamy Państwu w formie elektronicznej.

Zasady etyki - plik do pobrania 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Allianz Polska pozostawia do Państwa dyspozycji kanał komunikacji z Departamentem Zarządzania Zgodnością w celu umożliwienia poinformowania Allianz Polska o przypadkach nieuczciwego działania lub nieświadomego łamania zasad i przepisów prawa.

Wszelkie tego typu informacje prosimy kierować na adres: compliance@allianz.pl 
lub listownie:

Departament Zarządzania Zgodnością
Allianz Polska
Ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Zespół Departamentu Zarządzania Zgodnością Allianz Polska

Zasady ładu korporacyjnego

TUiR Allianz Polska S.A.

TU Allianz Życie Polska S.A.

PTE Allianz Polska S.A.

TFI Allianz Polska S.A.*

*Nota prawna w odniesieniu do TFI Allianz Polska S.A.:
Kanał komunikacji dla zgłaszania naruszeń w TFI Allianz Polska S.A. został wprowadzony w związku z art. 237b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Departament Zarządzania Zgodnością przekazuje niezwłocznie zgłaszane naruszenia bezpośrednio Prezesowi TFI Allianz Polska S.A. w celu rozpatrzenia.