Wizyta lekarska w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Jak umówić wizytę lekarską

www.allianz.pl - Abonament medyczny
  • Zgłoś się bezpośrednio do placówki działającej w systemie EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz). Konsultant w placówce medycznej zweryfikuje Twoje uprawnienia do określonego zakresu świadczeń zdrowotnych
  • Znajdź placówkę i umów wizytę online lub przez telefon
  • Zleć nam umówienie wizyty. Zadzwoń: 224 224 224

Specjalistyczne badania i świadczenia z zakresu medycyny pracy
- prosimy o kontakt z infolinią 224 224 224

 

Refundacja kosztów

Refundacja kosztów odbywa się zgodnie w ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Podstawą do rozliczenia kosztów skorzystania z usługi medycznej jest przesłanie następujących dokumentów:

  • Wypełniony wniosek refundacyjny,
  • Dowód poniesionych kosztów tj. imienna faktura  z  wyszczególnionymi świadczeniami  oraz datą wykonanego świadczenia,
  • Kserokopia skierowania lekarskiego w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego.

Refundacja kosztów następuje maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas.