Menu back

Sprawozdania finansowe

Informacja o postępowaniach pozasądowych

Na podstawie art. 288 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA informuje, iż postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym było:

  • w roku 2017 - 0
  • w roku 2016 – 0
  • w roku 2018 - 20

Na podstawie art. 288 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA informuje, iż postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym było:

  • w roku 2016 ok.10
  • w roku 2017 ok. 30
  • w roku 2018 ok. 25

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za 2018r.

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za 2017r.

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za 2016r.

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 30.06.2019 r.

Roczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2018 r.

Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2018 r.

Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 30.06.2018 r.

Roczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2017 r.

Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2017 r.

Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 30.06.2017 r.

Roczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2016 r.

Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2016 r.

Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 30.06.2016 r.

Roczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 31.12.2015 r.

Polroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2015 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 30.06.2015r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 31.12.2014 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 31.12.2014 r.

Półroczne sprawozdanie ubzpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2014 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2013 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 31.12.2013 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 30.06.2013 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 31.12.2012 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2012 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2012 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 31.12.2011 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 31.12.2011 r.

Półroczne sprawozdanie funduszy kapitalowych na dzień 30.06.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych na dzień 30.06.2010 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2009 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2009 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2009 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2008 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2008 r.

Półroczne sprawozdanie funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2008 r.

Roczne sprawozdanie funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2007 r.

Półroczne sprawozdanie funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2007 r.

Półroczne sprawozdanie funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2007 r.

Roczne sprawozdanie funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2006 r.

Półroczne sprawozdanie funduszy kapitałowych na dzień 30.06.2006 r.

Półroczne sprawozdanie funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2006 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2005 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na dzień 31.12.2005 r.

Półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 30.06.2005 r.

Roczne sprawozdanie funduszy kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A. na dzień 31.12.2004 (wszystkie fundusze)

Półroczne sprawozdanie Funduszu Dynamicznego sporządzone na dzień 30.06.2004 r.

Półroczne sprawozdanie Funduszu Obligacji sporządzone na dzień 30.06.2004 r.

Półroczne sprawozdanie Funduszu Stabilnego Wzrostu sporządzone na dzień 30.06.2004 r.

Półroczne sprawozdanie Funduszu Gwarantowanego sporządzone na dzień 30.06.2004 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2004 Pioneer Fundusz Aktywny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2004 Pioneer Fundusz Konserwatywny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2004 Pioneer Fundusz Międzynarodowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2004 Pioneer Fundusz Zrównoważony

Informacje dodatkowe do sprawozdania półrocznego funduszy kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A. na dzień 30.06.2004 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Fundusz Obligacji

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Fundusz Gwarantowany

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Fundusz Dynamiczny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Fundusz Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Konserwatywny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Zrównoważony

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Aktywny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Międzynarodowy Stabilny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Międzynarodowy

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Międzynarodowy Obligacyjny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer - Fundusz Międzynarodowy Zrównoważony

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Międzynarodowy Akcyjny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer Fundusz Międzynarodowy Zrównoważony o Wyższym Ryzyku Inwestycyjnym

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2004 Pioneer - Fundusz Obligacji o Niskim Ryzyku Inwestycyjnym

Informacje dodatkowe do Sprawozdania Półrocznego Funduszy Kapitałowych TU Allianz Życie Polska S.A.