Menu back

Archiwum dokumentów

Indywidualne ubezpieczenia na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie na życie Specjalnie dla...

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia na życie Specjalnie dla...

  • Specjalnie dla Ciebie,
  • Specjanie dla Inwestorów,
  • Specjanie dla Osób wychowujących dzieci,
  • Specjanie dla Kredytobiorców,
  • Specjanie dla Seniorów,
  • Specjanie dla przedstawicieli wolnych zawodów.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia terminowego na życie.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie terminowe na życie Solidna ochrona

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia terminowego na życie Solidna ochrona.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Plan pełnej ochrony

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Planu pełnej ochrony.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Specjalnie dla Dziecka

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia: Plan z gwarancją kapitału, Allianz Gwarantowany Kapitał, Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia: Plan z gwarancją kapitału, Allianz Gwarantowany Kapitał, Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Plan na dziś i jutro

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Planu na dziś i jutro.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia: Indywidualne ubezpieczenie na życie z rentą, Allianz Rentier

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczeń: Indywidualnego Ubezpieczenia na życie z rentą i Allianz Rentier.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie Allianz Dobry Portfel

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Allianz Dobry Portfel.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie Allianz Invest

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Allianz Invest.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A.

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A..

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie "IKE Allianz-Pekao"

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia "IKE Allianz-Pekao".

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia Allianz Semper

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Allianz Semper.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia Allianz Profit

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Allianz Profit.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie Prosperita

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Prosperita.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie Allianz Indeks Polisa

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Allianz Indeks Polisa.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie Plan Inwestycyjny Profit Plus

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie Plan Inwestycyjny AllSaver

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie - Program ubezpieczeniowo-kapitałowy

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Programu ubezpieczeniowo-kapitałowego.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców/Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia na życie Kredytobiorców/Pożyczkobiorców korzystających z Kredytów/Pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie Komfortowa przyszłość i Kredyt pod ochroną

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczeń Komfortowa przyszłość i Kredyt pod ochroną.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie Allianz Kalia

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Allianz Kalia.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Aktywnych Portfeli.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Grupowe terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Bezpieczne jutro

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Grupowego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym Bezpieczne jutro.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Bezpieczne jutro

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym Bezpieczne jutro.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia Allianz Opiekun

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Allianz Opiekun.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Allianz-Horyzont

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym Allianz-Horyzont.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Strefa Inwestycji Premium

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia Strefa Inwestycji Premium.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Indywidualne Konto Emerytalne Specjalnie dla Ciebie

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Indywidualnego Konta Emerytalnego Specjalnie dla Ciebie.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Inwestycyjnym.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym „Horyzont”

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym „Horyzont”.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie na życie z częściowymi wypłatami kapitału

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia na życie z częściowymi wypłatami kapitału.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Life Casco

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Life Casco.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Załączniki dotyczące opodatkowania

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne załączniki dotyczące opodatkowania.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Regulaminy

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne załączniki dotyczące opodatkowania.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Pozostałe ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia na życie

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Grupowego ubezpieczenia na życie.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia zdrowotne i Medycyna pracy

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia zdrowotnego i Medycyny pracy.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczeń komunikacyjnych.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Programy dealerskie

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Programów dealerskich.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczeń domu i mieszkania.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia turystyczne

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia turystycznego.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia NNW

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia NNW.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenie OC

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczenia OC.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia dla firm

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczeń dla firm.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Allianz Podatnik

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Allianz Podatnik.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Wnioski

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne Wnioski.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Wykazy i regulaminy

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne Wykazy i regulaminy.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Ubezpieczenia - produkty bankowe

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam archiwalne dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do Ubezpieczeń - Produkty bankowe.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Allianz1

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz1 

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Lucro/ Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do ubezpieczenia Lucro/ Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Inwestycja na Plus. Platforma Inwestycyjno-Ubezpieczeniowa dla Klientów Banku Pekao S.A.

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do ubezpieczenia Inwestycja na Plus. Platforma Inwestycyjno-Ubezpieczeniowa dla Klientów Banku Pekao S.A.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Inne ubezpieczenia

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam dokumenty - ogólne warunki i aneksy - do innych ubezpieczeń. 

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.

Dokumenty PTE

Allianz Polska OFE

Przejdź do archiwum, znajdziesz tam dokumenty Allianz Polska OFE.

Jeśli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 224 224 224.