Ubezpieczenia komunkacyjne i mieszkaniowe

DOKUMENTY DO POBRANIA

OWU Ubezpieczenia komunikacyjne

Car Assistance

OWU - Car Assistance (obowiazują od 5.07.2016 r.)

OWU Car Assistance (dla umów zawieranych od 6.07.2016 r. do 17.07.2016 r.)

OWU - Car Assistance (dla umów zawartych od 15.12.2015 r. do 04.07.2016 r.)

OWU - Car Assistance (dla umów zawartych od 10.10.2015 r. do 14.12.2015 r.)

Aneks do OWU - Car Assistance (dla umów zawartych od 10.10.2015 r. do 14.12.2015 r.)

OWU - Car Assistance (dla umów zawartych od 5.08.2015 r. do 9.10.2015 r.)

OWU - Car Assistance (dla umów zawartych od 13.10.2013 r. do 4.08.2015 r.)

 

Auto Casco

OWU AutoCasco (dla umów zawieranych od 27.01.2017 r.)

OWU AC (dla umów zawieranych od 18.07.2016 r. do 26.01.2017r.)

OWU Autocasco (dla umów zawieranych od 15.12.2015 r. do 17.07.2016 r.)

OWU Autocasco (dla umów zawieranych od 10.10.2015 r. do 14.12.2015 r.)

OWU Autocasco (dla umów zawieranych od 13.10.2013 r. do 9.10.2015 r.)

 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Kierowcy i Pasażerów (dla umów zawieranych od 2.12.2015 r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (dla umów zawartych od 1.08.2011 r. do 9.10.2015 r.)

 

Ochrona Prawna

OWU Ochrona prawna (dla umów zawieranych od 2.12.2015 r.)

OWU - Informacja Prawna (dla umów zawartych od 15.12.2015r.)

OWU Ochrona Prawna (dla umów zawieranych od 10.10.2015r. do 14.12.2015r.)

OWU Ochrona prawna (dla umów zawartych od 13.10.2013 r. do 9.10.2015 r.)

OWU - Informacja Prawna (dla umów zawartych od 15.12.2015r.)

 

Zielona Karta

OWU - OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

OWU - Zielona karta (dla umów zawartych od 31.12.2018r.)

OWU Ubezpieczenia mieszkaniowe

Bezpieczny Dom

OWU - Bezpieczny Dom obowiązujące od 15.12.2015r.

Aneks nr 1 do OWU Bezpieczny Dom do ofert od 09.03.2017 r.

 

Bezpieczny Dom Plus

OWU - Bezpieczny Dom Plus obowiązujące od 15.12.2015r.

Aneks nr 1 do OWU Bezpieczny Dom Plus do ofert od 09.03.2017 r.

 

OC w życiu prywatnym

OWU - OC w życiu prywatnym obowiazujące od 15.12.2015r.

Aneks nr 1 do OWU OC w życiu prywatnym do ofert od 09.03.2017 r.

OWU odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i informacji prawnej obowiązujące od 15.12.2015r.

 

Home Assistance

OWU Home Assistance

 

Inne

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz1 

OWU Pod własnym dachem i Informacja Prawna wraz z Aneksami (obowiazujące od 09.12.2015 r.)

OWU Wspólny Parasol z Aneksem nr 1 (obowiazujące od 09.12.2015 r.)

OWU Rzeczy domowe

OWU lokali prywatnych Moje M

OWU OC na Każdy Dzień wraz z Aneksem

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A.( (dla umów indywidualnych zawartych od 11.10.2015r. do 31.12.2015r.)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. (dla umów indywidualnych zawartych od 02.03.2015r. do 10.10.2015r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. (dla umów zawartych (dla umów zawartych od 08.11.2007)

Aneks nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. z 08.11.2007r.

Aneks nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. z 08.11.2007r.